🔥 WWW.METALE.XMC.PL

Hartowanie Metali Umacnianie Zastosowanie Obróbka Metalurgia Cechy Właściwości

.:: Tematy ::.

.:: Tags ::.

🔥 Odlewnictwo Metali

Forma odlewnicza – zespół elementów które po ułożeniu tworzą wnękę odpowiadającą kształtem odlewowi i układowi wlewowemu przeznaczonym do wypełniania ciekłym metalem. Formowanie – zespół czynności niezbędnych do wykonania formy odlewniczej. Zespół modelowy (oprzyrządowanie modelowe) – zestaw przyrządów przeznaczonych do wykonania formy odlewniczej. Model odlewniczy – przyrząd za pomocą którego w czasie wykonywania formy odlewniczej odtwarza się zewnętrzny kształt odlewu i znaki rdzeniowe. Rdzennica – przyrząd do wykonywania rdzeni tj. elementów odtwarzających wewnętrzny kształt odlewu. Masa formierska (rdzeniowa) – (odzwierciedla wew. kształt) mieszanina materiałów formierskich przeznaczona do wykonywania form (rdzeni). Nasza masa w ćwiczeniu to : 100 części wagowych piasku kwarcowego (SiO2) – osnowa 5 części wagowych bentonku czeskiego – lepiszcze ( 0,02mm) 6 części wagowych wody. Własności mas formierskich wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie, ścinanie; ogniotrwałość; przepuszczalność gazów; czyli zdolność do utraty wytrzymałości po zastygnięciu odlewu; Stopień zagęszczenia masy – decyduje

Czytaj Całość…